ถูกจุด

ภาษาอังกฤษ


v be pertinent
ความหมายเหมือนกับ: ตรงเป้า , ตรงประเด็น
คำที่เกี่ยวข้อง: be right to the point , be relevant
ตัวอย่างประโยค: นักข่าวตั้งคำถามได้ถูกจุดมาก