ถูกจำ

ภาษาอังกฤษ


v imprison
คำอธิบาย: ถูกขังคุก
ความหมายเหมือนกับ: ถูกขัง , ถูกจองจำ , ถูกกักขัง , ถูกจำขัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be confined , be jailed
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนจีนถูกจำเป็นแถว