ถูกคู่

ภาษาอังกฤษ


v be partners of something
คำอธิบาย: เข้าคู่กันได้