ถูกคอ

ภาษาอังกฤษ


v get along well with
คำอธิบาย: มีรสนิยมเข้ากันได้
ความหมายเหมือนกับ: ถูกเส้น , ถูกอัธยาศัย , ชอบพอ
คำที่เกี่ยวข้อง: have the same taste , hit it off
ตัวอย่างประโยค: พวกเราถูกคอกันไปเสียทุกเรื่อง