ถูกขัง

ภาษาอังกฤษ


v imprison
ความหมายเหมือนกับ: ถูกจองจำ , ถูกกักขัง , ถูกจำขัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be confined , be jailed