ถูกกาลเทศะ

ภาษาอังกฤษ


adj tidy
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย , เหมาะเจาะ , งดงาม , ควร , งาม
คำที่เกี่ยวข้อง: neat , proper