ถูกกัน

ภาษาอังกฤษ


v be compatible
คำอธิบาย: เข้ากันได้, ชอบพอกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: get along well with , agree (each other)
ตัวอย่างประโยค: จากความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำให้ทั้ง 2 ครอบครัวไม่ถูกกัน