ถูกกักขัง

ภาษาอังกฤษ


v imprison
ความหมายเหมือนกับ: ถูกขัง , ถูกจองจำ , ถูกจำขัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be confined , be jailed