ถูกกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ


v be lawful
คำอธิบาย: ไม่ขัดกับกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be legal , be licit , be legitimate
คำตรงข้าม: ผิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: การจำแนกผิวผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้