ถูก

ภาษาอังกฤษ


v touch
ความหมายเหมือนกับ: โดน , แตะต้อง , สัมผัส
คำที่เกี่ยวข้อง: handle , feel
ตัวอย่างประโยค: มือของผมบังเอิญไปถูกเขา แค่นี้เขาก็หันมาจ้องหน้าผม
v be cheap
ความหมายเหมือนกับ: ราคาต่ำ , ไม่แพง
คำที่เกี่ยวข้อง: be inexpensive , be low-price , be low-cost
ตัวอย่างประโยค: การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานแบบรวมศูนย์ นอกจากถูกกว่าแล้ว ระบบยังเชื่อถือได้มากกว่าอีกด้วย
v be at odds
ความหมายเหมือนกับ: ดีกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: (can not) get along well , associate
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้เพิ่งโกรธกัน คู่นี้เขาไม่ถูกกันมานานแล้ว
v agree upon
คำอธิบาย: ตรงกับความจริงหรือที่กำหนดนิยมไว้
ความหมายเหมือนกับ: จริง , ชอบ , เหมาะสม
คำที่เกี่ยวข้อง: accept
ตัวอย่างประโยค: การตัดสินใจของเขาถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้ว