ถุยน้ำลาย

ภาษาอังกฤษ


v spit
คำอธิบาย: ถ่มน้ำลายในปากออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: expectorate
ตัวอย่างประโยค: เธอด่าส่งแล้วถุยน้ำลายลงพื้นอย่างแรง