ถุงเท้าสั้น

ภาษาอังกฤษ


v socks
ตัวอย่างประโยค: เครื่องแบบที่ถูกต้องเป็นรองเท้าสีดำ ชนิดผูกเชือกแบบสุภาพ ถุงเท้าสั้นสีขาว