ถุงเท้ายาว

ภาษาอังกฤษ


n stockings
ตัวอย่างประโยค: หนาวๆ อย่างนี้ต้องเตรียมถุงเท้ายาวเผื่อไปด้วย