ถุงเท้า

ภาษาอังกฤษ


n sock
คำอธิบาย: สิ่งที่ใช้สวมเท้า มีลักษณะยืดและหดได้
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: ถุงสวมเท้า , ถุงพระบาท
คำตรงข้าม: ถุงมือ
ตัวอย่างประโยค: แม้จะมีถุงเท้าหุ้มไว้แต่ความเย็นของพื้นก็ยังคุกคามเท้า