ถุงเงิน

ภาษาอังกฤษ


n pouch
คำอธิบาย: ถุงผ้าสำหรับใส่เงินพกติดตัว
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ถุงใส่เงิน