ถุงเค้า

ภาษาอังกฤษ


n gambling investor
คำอธิบาย: ผู้ถือต้นทุนในการพนัน