ถุงสำเร็จ

ภาษาอังกฤษ


n tube skirt
คำอธิบาย: กระโปรงผู้หญิงที่ตัดเย็บแบบผ้านุ่งป้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ready-made Thai-styled salong
ตัวอย่างประโยค: ในเทศกาลสงกรานต์แม่จะซื้อถุงสำเร็จไปฝากยายทุกครั้ง