ถุงสวมมือ

ภาษาอังกฤษ


n glove
ความหมายเหมือนกับ: ถุงพระหัตถ์
คำตรงข้าม: ถุงเท้า