ถุงลม

ภาษาอังกฤษ


n air sac
คำอธิบาย: เนื้อบางละเอียด รูปคล้ายรังผึ้ง อยู่ในปอด
หน่วยนับ: ถุง
คำที่เกี่ยวข้อง: air bag , alveolus
ตัวอย่างประโยค: ถุงลมจะมีผนังบางมาก และมีหลอดเลือดฝอยต่อกันเป็นร่างแหล้อมรอบ