ถุงย่าม

ภาษาอังกฤษ


n kitbag
คำอธิบาย: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ทำด้วยผ้า มีหูหรือสายในตัวสำหรับสะพาย
ความหมายเหมือนกับ: ย่าม
คำที่เกี่ยวข้อง: bag made of cloth with shoulder strap
ตัวอย่างประโยค: โกบีหยุดซื้อตั๋วเข้าชมตรงซุ้มประตูชั้นใน กล้องถ่ายรูป กระเป๋า ถุงย่ามต้องฝากไว้กับเจ้าพนักงาน