ถุงยางอนามัย

ภาษาอังกฤษ


n condom
คำอธิบาย: อุปกรณ์คุมกำเนิดสำหรับสวมอวัยวะเพศชาย ทำด้วยยางที่มีลักษณะบางแต่เหนียว
หน่วยนับ: อัน, ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ถุงยาง
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันเชื่อว่าการสวมถุงยางอนามัยเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผล