ถุงยาง

ภาษาอังกฤษ


n condom
คำอธิบาย: อุปกรณ์คุมกำเนิดสำหรับสวมอวัยวะเพศชาย ทำด้วยยางที่มีลักษณะบางแต่เหนียว
หน่วยนับ: อัน, ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ถุงยางอนามัย
ตัวอย่างประโยค: ถุงยางควรหาซื้อได้ง่ายตามสถานบริการต่างๆ

คำที่มี "ถุงยาง" ในคำ


ถุงยางอนามัย n condom
คำอธิบาย: อุปกรณ์คุมกำเนิดสำหรับสวมอวัยวะเพศชาย ทำด้วยยางที่มีลักษณะบางแต่เหนียว
หน่วยนับ: อัน, ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ถุงยาง
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันเชื่อว่าการสวมถุงยางอนามัยเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top