ถุงยาง

ภาษาอังกฤษ


n condom
คำอธิบาย: อุปกรณ์คุมกำเนิดสำหรับสวมอวัยวะเพศชาย ทำด้วยยางที่มีลักษณะบางแต่เหนียว
หน่วยนับ: อัน, ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ถุงยางอนามัย
ตัวอย่างประโยค: ถุงยางควรหาซื้อได้ง่ายตามสถานบริการต่างๆ