ถุงมือ

ภาษาอังกฤษ


n glove
คำอธิบาย: เครื่องสวมมือทำจากวัสดุต่างๆ เช่น ไหม ผ้า หนังสัตว์ เป็นต้น สำหรับสวมมือโดยมีช่องเล็กให้นิ้วแต่ละนิ้วสอดลงไปได้ ใช้เพื่อป้องกันความหนาวเย็น หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: ถุงสวมมือ , ถุงพระหัตถ์
คำตรงข้าม: ถุงเท้า
ตัวอย่างประโยค: อากาศหนาวจัด เราจึงต้องสวมถุงมือ