ถุงพลาสติก

ภาษาอังกฤษ


n plastic bag
คำอธิบาย: ถุงใส่สิ่งของทำจากพลาสติก
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ถุงก๊อบแก๊บ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเรานั่งรถไปทั่วประเทศไทยสองข้างทาง สิ่งที่เราจะไม่มีวันเลือนหายไปคือ เศษถุงพลาสติกอยู่ไปทั่ว
n plastic bag
คำอธิบาย: ถุงที่ทำจากพลาสติกใช้ใส่สิ่งของต่างๆ
หน่วยนับ: ถุง, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ถุงก๊อบแก๊บ
ตัวอย่างประโยค: ภายในห้องเก็บของที่อยู่บริเวณหลังบ้านมีถุงพลาสติกเก็บไว้เป็นจำนวนมาก