ถุงพระหัตถ์

ภาษาอังกฤษ


n glove
ความหมายเหมือนกับ: ถุงสวมมือ
คำตรงข้าม: ถุงเท้า