ถุงพระบาท

ภาษาอังกฤษ


n sock
ความหมายเหมือนกับ: ถุงสวมเท้า
คำตรงข้าม: ถุงมือ