ถุงน้ำดี

ภาษาอังกฤษ


n gall bladder
คำอธิบาย: อวัยวะที่เก็บน้ำดี อยู่ใต้ตับ
ความหมายเหมือนกับ: พระปิตตะ
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงอ้วนจะมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งที่ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี เต้านม รังไข่และมดลูกสูงกว่าผู้หญิงผอม