ถุงน่อง

ภาษาอังกฤษ


n stocking
คำอธิบาย: สิ่งที่ใช้สวมน่อง
หน่วยนับ: ข้าง, คู่