ถุงตะเครียว

ภาษาอังกฤษ


n a bag which is closed by means of a string run through loops
คำอธิบาย: ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหม เป็นต้น เป็นตาโปร่ง มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตร (ใช้เฉพาะในพิธีอุปสมบท)
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ถุงตะเคียว