ถุงก๊อบแก๊บ

ภาษาอังกฤษ


n plastic bag
คำอธิบาย: ถุงสำหรับใส่สิ่งของ ทำจากพลาสติกบางๆ
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ถุงพลาสติก
ตัวอย่างประโยค: ของหนักเกินไปจึงทำให้ถุงก๊อบแก๊บที่ใส่ของขาด