ถุงกระดาษ

ภาษาอังกฤษ


n paper bag
คำอธิบาย: ถุงที่พับด้วยกระดาษ
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนี้ เขาจะจัดใส่ถุงกระดาษ กระชุ หรือกระสอบวางขายตามร้านเครื่องชำทั่วไป