ถือได้ว่า

ภาษาอังกฤษ


v be held to be
ความหมายเหมือนกับ: ถือว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: be looked upon as
ตัวอย่างประโยค: การซื้อภาพสีน้ำมันที่มีชื่อเสียงนั้นอาจถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง