ถือใจ

ภาษาอังกฤษ


v be convinced
ความหมายเหมือนกับ: มั่นใจ , สำคัญใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be certain
ตัวอย่างประโยค: เขาถือใจว่าเขามีความสามารถ