ถือโอกาส

ภาษาอังกฤษ


v take the opportunity
ความหมายเหมือนกับ: ฉวยโอกาส
คำที่เกี่ยวข้อง: take advantage
ตัวอย่างประโยค: พนักงานบางคนถือโอกาสเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน