ถือโทษ

ภาษาอังกฤษ


v take offence
คำอธิบาย: นับเอาว่าผิด
ตัวอย่างประโยค: ผมยืมรถเขามาหัดขับ บางครั้งขับไปเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า เจ้าของปั๊มน้ำมันก็ไม่ถือโทษ