ถือโชคถือลาง

ภาษาอังกฤษ


v be superstitious
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อโชคลาง , ถือโชคลาง
ตัวอย่างประโยค: คนแก่มักจะถือโชคถือลางเป็นส่วนใหญ่