ถือโกรธ

ภาษาอังกฤษ


v resent
คำอธิบาย: โกรธเพราะถูกล่วงเกิน
ความหมายเหมือนกับ: คุมแค้น , ผูกใจโกรธ
คำที่เกี่ยวข้อง: be/get angry , bear a grudge , feel resentment against , rage , flare up
ตัวอย่างประโยค: แม้เพื่อนร่วมงานจะพูดจากระทบกระเทียบอย่างไรเธอก็ไม่ถือโกรธ