ถือเอา

ภาษาอังกฤษ


v assume
คำอธิบาย: นับเอาว่า, ยึดเอาว่า
ตัวอย่างประโยค: เราจะถือเอาข้อมูลของการ์ดหนึ่งแผ่นเป็นหนึ่งเรคคอร์ด