ถือเป็นแบบอย่าง

ภาษาอังกฤษ


v take someone as a model
คำที่เกี่ยวข้อง: take someone as an example