ถือเป็นอารมณ์

ภาษาอังกฤษ


v take offence
คำอธิบาย: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: worry , mind , care about , take to heart
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย