ถือเป็นอารมณ์

ภาษาอังกฤษ


v take offence
คำอธิบาย: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: worry , mind , care about , take to heart
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top