ถือเป็นความลับ

ภาษาอังกฤษ


v keep the secret
ความหมายเหมือนกับ: เก็บเป็นความลับ , ปิดเป็นความลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: take it as a secret
ตัวอย่างประโยค: การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top