ถือเนื้อถือตัว

ภาษาอังกฤษ


v be arrogant
ความหมายเหมือนกับ: ถือตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be overbearing , be haughty , be conceited , be priggish , put on airs
ตัวอย่างประโยค: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม
v be arrogant
คำอธิบาย: หวงตัวไม่ยอมให้ใครมาแตะต้อง
ความหมายเหมือนกับ: ถือตัว , ไว้ตัว , ยกตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be overbearing , be haughty , be conceited , be priggish
ตัวอย่างประโยค: เธอมีนิสัยขี้เล่นไม่ถือเนื้อถือตัวแถมยังช่างฉอเลาะเอาอกเอาใจจึงมีผู้ชายมาจีบเยอะ