ถือเงิน

ภาษาอังกฤษ


v keep money
คำอธิบาย: เก็บรักษาเงินไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: hold money
ตัวอย่างประโยค: เพราะความซื่อสัตย์ของเขา เพื่อนจึงไว้วางใจให้เขาถือเงิน