ถือเคร่ง

ภาษาอังกฤษ


v respect
คำอธิบาย: นับถือและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
คำที่เกี่ยวข้อง: observe