ถืออำนาจ

ภาษาอังกฤษ


v arbitrarily assume
คำอธิบาย: ใช้อำนาจเป็นใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: บ้าอำนาจ , วางอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: show one´s power/influence
ตัวอย่างประโยค: เขาถืออำนาจเป็นเจ้าชีวิตคนหลายล้านคน