ถือหูโทรศัพท์

ภาษาอังกฤษ


v hold on
คำอธิบาย: ยกหูโทรศัพท์ไว้ในมือก่อนอย่าเพิ่งวางลงกับเครื่องโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: ถือหู
คำตรงข้าม: วางหูโทรศัพท์
ตัวอย่างประโยค: บอกให้เขาถือหูโทรศัพท์ไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปตามพนักงานมาให้