ถือหู

ภาษาอังกฤษ


v hold on
คำตรงข้าม: วางหูโทรศัพท์