ถือสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


v take the liberty of
คำอธิบาย: อ้างสิทธิ์หรืออำนาจที่มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ลุอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: claim , assert
ตัวอย่างประโยค: เขาถือสิทธิ์มาแก้ต้นฉบับของผมได้อย่างไร