ถือสา

ภาษาอังกฤษ


v mind
คำอธิบาย: ยึดเอาเป็นเรื่องเป็นราว, ถือเอาเป็นโทษ
ความหมายเหมือนกับ: เอาเรื่องเอาราว , เอาเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: care about , take something to heart , take offence
ตัวอย่างประโยค: ในชนบท เวลาของเขาไม่ตายตัวยืดหยุ่นได้มาก ไม่ค่อยถือสาเรื่องผิดเวลา