ถือศีลกินเพล

ภาษาอังกฤษ


v observe religious precepts or rite
คำที่เกี่ยวข้อง: observe the commandments
v observe religious precepts/rite
ความหมายเหมือนกับ: รักษาศีล
คำที่เกี่ยวข้อง: observe the commandments